Update over voorbereidende werkzaamheden voor tijdelijke inrichting

STATIONSGEBIED | Het gebied aan de centrumkant van station Eindhoven Centraal gaat de komende jaren flink veranderen. Het is belangrijk dat het gebied bereikbaar en leefbaar blijft, óók wanneer er straks jaren gebouwd wordt. Daarom vertellen we je graag meer over het voorbereidend werk dat moet gebeuren voor de tijdelijke inrichting. Hanenberg Wegenbouw voert deze werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente Eindhoven.

Wat gaat er gebeuren?

In Stationsgebied Zuid worden de komende jaren flats, kantoren en fietsenstallingen gebouwd. Daarnaast gaat ook de openbare ruimte er straks heel anders uitzien, zoals het Stationsplein en de Stationsweg. Waarbij ontmoeten en verblijven in het groen centraal komt te staan.

Voordat we echt kunnen gaan bouwen, moeten we het gebied hierop gaan voorbereiden. Denk aan het verleggen van bestaande kabels en leidingen, het maken van een tijdelijke fietsenstalling en het aanleggen van een tweerichtingenfietspad aan één kant. Ook gaan we voor de komende jaren een bouwweg aanleggen op de Stationsweg. Deze weg zorgt ervoor dat het bouwverkeer van de projecten op een veilige manier het centrum van Eindhoven kan bereiken, met zo min mogelijk overlast voor de omgeving.

De planning

Het is nog niet duidelijk wanneer deze werkzaamheden starten. Op z’n vroegst is dat september. Zodra dit bekend is informeren wij je uiteraard zo snel mogelijk.

Bereikbaarheid & veiligheid

Tijdens de werkzaamheden blijft de omgeving goed bereikbaar. Om ervoor te zorgen dat het stationsgebied een veilige plek blijft, worden nieuwe, tijdelijke fiets- en looproutes aangelegd. Zo waarborgen we de verkeersveiligheid voor voetgangers, fietsers en het autoverkeer en ontstaat er ruimte voor de bouwers.

Contact

Aannemer Hanenberg Wegenbouw neemt eind juli/begin augustus contact op met de aangrenzende ondernemers om persoonlijk in gesprek te gaan over de voorgenomen werkzaamheden en de tijdelijke maatregelen. En ook om samen te kijken naar hoe de bereikbaarheid en veiligheid gegarandeerd kan worden.

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Stuur dan een mailtje naar stationsomgeving@eindhoven.nl. Meer informatie over dit project en alle andere projecten in Stationsgebied Zuid vind je op www.eindhoven.nl/stationsgebied.