Werkzaamheden tussen Prins Hendrikstraat en Heilige Geeststraat

Op dinsdag 5 maart start de gemeente met fase 2 van de herinrichting van de Kleine Berg: tussen Prins Hendrikstraat en Heilige Geeststraat (middendeel Kleine Berg). Naar verwachting zijn deze werkzaamheden eind maart 2024 klaar. Dat is enkele weken later dan gepland, omdat we nog tot medio maart werken aan de fases 1 en 7 (zie faseringstekening hieronder). Deze werkzaamheden hebben vertraging opgelopen door enkele onvoorziene tegenslagen, waaronder slechte weersomstandigheden.

Door de vertraging starten we ook later dan gepland met de uitvoering van de resterende fases 3 t/m 6 en zijn de werkzaamheden ook later klaar. Het inzetten van extra personeel moet verdere vertraging voorkomen. De verwachting is dat we op woensdag 8 mei 2024 de volledige herinrichting hebben afgerond. Op de faseringstekening zie je de aangepaste fasering van de werkzaamheden.

Voorbereidende werkzaamheden fase 2 

Van woensdag 21 tot en met woensdag 28 februari voert aannemer Den Ouden Infra al voorbereidende werkzaamheden uit in fase 2. In het voetpad vervangt de aannemer per pand de huisaansluiting van het riool. Ook maakt de aannemer de nieuwe groenvakken gereed. De werkzaamheden worden vooraf afgestemd met de ondernemers en veroorzaken lichte hinder. 

Bereikbaarheid, omleidingen en communicatie 

Tijdens de herinrichting van fase 2 blijven de panden langs het werkvak voor voetgangers bereikbaar via een loopstrook van kunststof loopschotten. Fietsers en gemotoriseerd verkeer worden via omleidingsborden om het werk geleid. Bestemmingsverkeer blijft mogelijk (zie ook de bereikbaarheidstekening). 

Voor de veiligheid zetten we het werkvak af met lage bouwhekken. Deze bouwhekken worden iedere vrijdagmiddag uiterlijk om 17.00 uur verwijderd en op maandagochtend weer teruggeplaatst. Op deze manier is de Kleine Berg in het weekend zo optimaal mogelijk bereikbaar. 

Voorafgaand aan de werkzaamheden bezoekt de omgevingsmanager van aannemer Den Ouden Infra alle direct betrokken ondernemers persoonlijk om de werkzaamheden en de gevolgen hiervan te bespreken. Daarbij geeft de omgevingsmanager bijvoorbeeld aan hoe bepaalde parkeervoorzieningen bereikbaar blijven, waar ondernemers het afval aan kunnen bieden, hoe de bevoorrading van de winkels kan blijven plaatsvinden en wanneer terrassen tijdelijk opgeruimd moeten worden.

Meer informatie vind je in de informatiebrief hieronder.