De gebiedsontwikkeling van Knoop XL rond Eindhoven Centraal duurt tot aan 2050. We staan aan het begin van een forse verandering, die de stad een ander aanzicht zal geven. Dat geldt ook voor het station zelf. Er komen steeds meer mensen naar Eindhoven, om hier te wonen en te werken. Om deze groei aan te kunnen gaan we Eindhoven Centraal uitbreiden en busstation Neckerspoel ondergronds aanleggen. Het wordt een zogeheten ‘OV-knoop’ van hoge kwaliteit, waar bus, trein, taxi, deelvervoer en fiets elkaar ontmoeten.

Toegangspoort van Brainport Eindhoven

Omdat de gebiedsontwikkeling en de aanleg van de OV-knoop mogelijk te maken, is in 2022 afgesproken om 1,6 miljard euro te investeren in de infrastructuur voor de hightechregio Brainport Eindhoven. Die afspraak is gemaakt met het Rijk, de provincie, gemeente Eindhoven, de Metropoolregio Eindhoven en het bedrijfsleven. De uitwerking van de plannen gaat in nauwe samenwerking met ProRail en NS. Zo laten al deze partners het station en de omgeving uitgroeien tot dé internationale toegangspoort van Brainport Eindhoven. Een nieuw, aantrekkelijk vormgegeven stadshart voor bewoners en reizigers.

NS station Eindhoven Centraal

Eindhoven Centraal, het grootste NS-station van Zuid-Nederland, wordt drukker. Om dat op te vangen, komt er naast de tienminutenverbinding met Amsterdam, ook één met Den Haag. Er gaan meer intercity’s rijden naar Nijmegen en er komen er sprinters bij. Ook vertrekt hier straks de trein naar Düsseldorf en later naar Aken. Zo wordt Eindhoven Centraal de ‘draaischijf’ voor treinen in Zuid-Nederland.

Busstation Neckerspoel

Het drukste busstation van het zuiden, Neckerspoel, ligt ernaast. Nu rijden er in de spits tien bussen per minuut af en aan, dat worden er nog meer. Daarom gaan we het busstation vergroten en onder grond aanleggen, zodat we boven een mooi plein kunnen aanleggen en woningen kunnen bouwen. Het blijft de plek van waaruit het stad- en streekvervoer wordt verzorgd. Dat gaan we zelfs verbeteren door de aanleg van een zogeheten HOV-netwerk (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) met 4 lijnen. Dat sluit aan op de nog te ontwikkelen Brainportlijn, die de hightech-hotspots langs de A2 rond Eindhoven met het centrum van de stad moet gaan verbinden. Ook twee grote fietsenstallingen zijn onderdeel van de OV-knoop.

OV-knoop