Gemeente Eindhoven en Provincie Noord-Brabant richten BV op voor gebiedsontwikkeling KnoopXL

De gebiedsontwikkeling van een groot deel van KnoopXL, een gebied van 80 voetbalvelden rondom NS-station Eindhoven Centraal, wordt uitgevoerd door een ontwikkel-BV, opgericht door de gemeente Eindhoven en de provincie Noord-Brabant. Dat hebben de colleges van B&W en Gedeputeerde Staten deze week officieel besloten. De Gemeenteraad en Provinciale Staten hebben afgelopen maanden verschillende debatten gevoerd over de oprichting, al hun wensen zijn in het oprichtingsbesluit overgenomen.

KnoopXL is met 55 hectare het grootste binnenstedelijke herontwikkelingsgebied van Zuid-Nederland. Doel is om het gebied, dat nu vooral een vervoersfunctie heeft, om te vormen tot een verblijfsgebied voor iedereen, met betaalbare woningen, toekomstgerichte werkplekken en een prettig en groen verblijfsklimaat. Met een aantrekkingskracht van ver buiten de stad, maar ook voor de bestaande inwoners. De Ontwikkelingsmaatschappij Fellenoord BV zal alleen het gebied ten noorden van het station gaan ontwikkelen, ongeveer driekwart van heel KnoopXL, op basis van de Ontwikkelvisie Fellenoord.