Onze stad ontwikkelt zich meer en meer als het hart van Brainport Eindhoven. De Binnenstad vervult daarbij een belangrijke rol. Veel plannen staan op stapel. De (winkel)straten gaan op de schop. Maar er zijn ook volop plannen voor nieuwe woningen. Bekijk hier wat er zoal gebeurt.