Het grootste deel van het ontwikkelingsgebied ligt ten noorden van het station. In de Ontwikkelvisie Fellenoord staat hoe we dit willen aanpakken. Aan de zuidkant, de strook van Stationsplein tot aan de Dommel, loopt de herontwikkeling voorop, dit gebied ondergaat de komende vijf jaar een echte metamorfose.