Eindhoven ontwikkelt zich meer en meer als het hart van de Brainportregio. De Binnenstad groeit daar de komende jaren in mee. We gaan veel nieuwe woningen bouwen, in een levendige en groene omgeving. Een omgeving waar Eindhovenaren zich thuis voelen en waar (internationale) gasten graag naartoe komen. Om te ontspannen, winkelen of elkaar te ontmoeten.

Veel plannen staan op stapel. Zo vinden momenteel de voorbereidingen plaats voor de herinrichting van het Stratumseind en alle (winkel)straten met de rode steentjes. In maart 2022 starten de eerste werkzaamheden. Ook op en rondom het Stadhuisplein gaat veel veranderen. Er zijn volop plannen voor nieuwe woningen, want daar is veel behoefte aan. Verder krijgt de nu nog veelal grauwe en grijze omgeving een meer groene invulling.

Ook voor diverse andere locaties in de Binnenstad zijn aansprekende plannen. Denk aan VDMA, Schellensfabriek en de verbouwing van de voormalige V&D. De komende tijd volgen er meer. Lees hieronder wat de stand van zaken is van de verschillende projecten.

Voorlopige planning Binnenstad

Vaststelling Integraal Gebiedskader Stadhuisplein

L

Herontwikkeling voormalige V&D

Start herinrichting Stratumseind

Start bouw VDMA

Start bouw Schellensterrein