Archeologen ontdekken resten Stratumse Poort

Op het pleintje van het Stratumseind doen archeologen onderzoek naar resten van de middeleeuwse Stratumse Poort. Daarbij hebben zij vermoedelijk de resten van een muur van de poort, beschoeiing en palen van een brug over de stadsgracht ontdekt.

Van deze plek is bekend dat hier vanaf de middeleeuwen een stadspoort stond. Deze stond bij de brug over de stadsgracht naast het riviertje de Dommel en beveiligde de toegang tot de stad. De poort was een van de weinige bakstenen structuren die de stad Eindhoven toen rijk was. De vondst geeft een goed beeld van waar de poort, gracht en brug lagen.

Voorlopige resultaten onderzoek

Tijdens het onderzoek is een forse, bakstenen fundering van de poort gevonden. Deze stond gedeeltelijk langs de gracht en dus in het water, blijkt uit reparaties die aan de muur zijn uitgevoerd. Het onderhoud aan de muur was steeds nodig door schade van opvriezend grachtwater. Door de manier van metselen en de soort bakstenen wordt geschat dat de muur in de 14e of 15e eeuw gebouwd is.

Langs de gracht zijn ook tien palen en een plank gevonden die waarschijnlijk deel uitmaakten van een beschoeiing. In de opvulling van de gracht vonden de archeologen onder andere scherven aardewerk. Daarmee dateren zij de opvulling van dit deel van de gracht voorlopig in de 15e eeuw.

Verder stonden in de gracht enkele zeer fors uitgevoerde vierkante eiken palen. Deze droegen de brug waarschijnlijk. De archeologen nemen monsters van het hout om dit te dateren via jaarringenonderzoek. Ook zijn uit de gracht monsters genomen van stuifmeel en zaden om het landschap in en om de stad te kunnen bestuderen.

Graven om te behouden

Volgend jaar starten de graafwerkzaamheden voor de herinrichting van het Stratumseind op deze plek. Met het onderzoek van nu wordt geprobeerd archeologische resten precies in kaart te brengen. Daar kan dan in de toekomst bij vervanging van het riool rekening mee worden gehouden. De bedoeling is om de gevonden resten nu in de grond te bewaren, omdat er in de toekomst waarschijnlijk meer mogelijkheden zijn voor onderzoek dan nu.

Door archeologische opgravingen bij de start van projecten, wordt de geschiedenis van de betreffende locaties beter in beeld gebracht. Eerder graafwerk bij bijvoorbeeld de herinrichting van de Vestdijk leverde prachtige vondsten op van muurresten van het middeleeuwse kasteel van Eindhoven.