Bewerking asfalt proefbestrating Demer

De gemeente laat op woensdag 7 oktober werkzaamheden uitvoeren aan het asfalt in het proefvak op de Demer. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken vinden de werkzaamheden plaats van 7.00 tot ongeveer 9.00 uur.

Van Gompel B.V. bewerkt dan de bovenzijde van het asfalt. Bedoeling is om de steenslag in het asfalt beter zichtbaar te maken en daarmee de uitstraling te verbeteren, zonder dat er slijtage aan het asfalt optreedt. Het schuren van het asfalt gebeurt met een machine met diamantschijven. Dit geeft enige geluidsoverlast, maar dat is van korte duur.

De proefbestrating maakt deel uit van het project Herinrichting Binnenstad. Vanaf medio 2021 wil de gemeente aan de slag met het herinrichten van het Stratumseind en de (winkel)straten met de rode steentjes, waarbij veel aandacht is voor vergroening. De plannen voor de herinrichting zijn nu in voorbereiding.

Vragen? Neem contact op met projectmanager Toine Schoester, telefoon 06 12 19 98 69.