Gemeenteraad akkoord met gebiedskader voor Stadhuisplein

Het Stadhuisplein wordt de komende jaren ontwikkeld tot een groene en levendige omgeving met veel nieuwe woningen. De Eindhovense gemeenteraad heeft ingestemd met deze ambitie, door het vaststellen van het Integraal Gebiedskader Stadhuisplein. Met het raadsbesluit zijn ook de uitgangspunten vastgelegd voor de toetsing van toekomstige bouwplannen.

“Het raadsbesluit is ontzettend goed nieuws voor onze stad. Het maakt de weg vrij voor het bouwen van zo’n 1.000 nieuwe woningen, waaraan ontzettend veel behoefte is. De nieuwe bewoners wonen straks in een fijne omgeving, waar het borrelt en bruist”, aldus wethouder Yasin Torunoglu (Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling). “Fantastisch ook dat ruim 5.000 Eindhovenaren hun mening hebben gegeven over de toekomst van het Stadhuisplein. Het was een intensief proces, maar meer dan de moeite waard. We dagen nu ontwikkelaars en architecten uit om met mooie plannen te komen. Laten we met z’n allen bouwen aan de trots van onze stad.”

Nieuwe bebouwing

Het Stadhuis is en blijft het belangrijkste gebouw. Het vormt samen met het plein het ‘toneel’, omringd door een ‘tribune’ van nieuwe bebouwing. Deze nieuwe gebouwen zijn in principe maximaal 105 meter hoog. Hoger dan 105 meter is alleen bespreekbaar als er een belangrijke extra kwaliteit wordt toegevoegd. Denk aan een bijzondere architectuur of het toevoegen van extra veel betaalbare woningen. De gemeenteraad heeft daarbij een richtinggevende en beslissende stem.

Groene basisinrichting

Het toevoegen van bomen, plantvakken, gevelgroen en open water werkt de gemeente de komende tijd verder uit in een masterplan voor de openbare ruimte. Uitgangspunt daarbij is een groene basisinrichting aan met name de randen van het plein. Daarmee kunnen op het Stadhuisplein ook in de toekomst evenementen en manifestaties blijven plaatsvinden. Om het autoverkeer op het plein te verminderen, wordt bekeken of het mogelijk is om de ingang van de parkeergarage te verplaatsen naar de Wal.

Meer informatie

Het Integraal Gebiedskader Stadhuisplein en meer achtergrondinformatie is te lezen op openeindhoven.nl/stadhuisplein