Isidoor Hermans directeur ontwikkelmaatschappij Fellenoord

Op maandag 4 maart heeft Fellenoord BV, de ontwikkelmaatschappij van de provincie Noord-Brabant en gemeente Eindhoven, met trots haar nieuwe directeur en raad van commissarissen (RvC) gepresenteerd. Isidoor Hermans is benoemd tot directeur. De vijfkoppige raad van commissarissen bestaat naast voorzitter Roger van Boxtel uit Caro van de Venne, Daan van der Ree, Ingrid de Boer en Arent van Wassenaer. 

"Met de benoeming van de directeur en de raad van commissarissen bereiken we een nieuwe mijlpaal voor de ontwikkelmaatschappij Fellenoord. Aan de noordzijde van het station liggen veel kansen en uitdagingen waarmee we verder en versneld aan de slag moeten. Met dit krachtige team en de schat aan ervaring die zij met zich meebrengen, heb ik er veel vertrouwen in dat we belangrijke stappen kunnen zetten in de realisatie van woningen, werklocaties, meer groen en het verbeteren van de leefbaarheid. Ik kijk ernaar uit om samen met Isidoor, de RvC en de provincie te gaan bouwen aan een bruisende wijk in het hart van Eindhoven én een toegangspoort voor de Brainportregio”, aldus wethouder Stijn Steenbakkers (gebiedsontwikkeling Knoop XL en Brainport).

Met de ervaring van Isidoor Hermans in complexe gebiedsontwikkelingen en publieke projecten, hebben de gemeente Eindhoven en de provincie Noord-Brabant groot vertrouwen in de capaciteiten van Hermans. Hermans was onder meer directeur bij het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft BV en gaf leiding aan de ontwikkeling van station Den Haag Centraal. Directeur Isidoor Hermans: “Laten we er samen voor zorgen dat met de transformatie van Fellenoord een sprong wordt gemaakt naar de volgende eeuw: een leefbaar gebied en in alle opzichten duurzaam en passend bij het DNA van de stad.”

Ook de RvC bestaat uit professionals met jarenlange ervaring in gebiedsontwikkeling, vastgoed en financiën. De RvC zal een cruciale rol spelen in het waarborgen van een effectief en evenwichtig bestuur dat de doelstellingen van de organisaties en het gebied nastreeft. 

Ontwikkelmaatschappij Fellenoord

De gebiedsontwikkeling Fellenoord is een complexe en binnenstedelijke opgave. Een integrale ontwikkeling die niet alleen van belang is voor Eindhoven, maar juist voor de hele regio en de provincie. “Want rondom Fellenoord komen heel veel provinciale doelstellingen bij elkaar. Denk aan woningbouw, klimaatadaptatie, de transitie naar duurzame mobiliteit én een goed vestigingsklimaat,” aldus gedeputeerde Stijn Smeulders (Stedelijke Ontwikkeling). De samenwerking die Eindhoven en Brabant in de ontwikkelmaatschappij aangaan, is gebaseerd op gelijkwaardigheid en toont de vastberadenheid van beide overheden om blijvend de krachten te bundelen. En daarnaast samen risico te dragen om een unieke stap te zetten in de stedelijke ontwikkeling van Brabant en urgente vraagstukken zoals woningbouw, mobiliteit en voorzieningenniveau.

15.000 inwoners in 2040

De komende 20 tot 25 jaar krijgt het gebied Fellenoord een hoogwaardige kwaliteitsimpuls. Van een grijs en stenig gebied met vooral ruimte voor kantoren en wegen, verandert het naar een levendig stadshart dat dé entree tot de regio Brainport Eindhoven moet worden. Een plek met een betaalbaar en hoogstedelijk woonaanbod voor verschillende doelgroepen, veel groen, meer ruimte voor fietsers en voetgangers, inspirerende werkplekken en ruimte voor ontmoeten en verblijven. Waar nu 200 mensen wonen, zijn dat er ongeveer 15.000 in 2040.