Verschillende ontwikkelingen in en nieuwtjes over het Emmasingelkwadrant

In het Emmasingelkwadrant staat veel te gebeuren. Zo wordt op dit moment het karkas gesloopt en zijn er rioolwerkzaamheden in de Gagelstraat. En straks wordt de Victoriatoren gebouwd en het LAC gesloopt. In deze wijkinfo vertellen we meer over:

  • De nieuwe route voor de vrachtwagens voor het afvoeren van het sloopafval
  • Toekomstige routes voor vrachtwagens bij nieuwe ontwikkelingen
  • Aangepaste planning van de werkzaamheden aan de Gagelstraat
  • Verkeersbesluit van de Gagelstraat


Bekijk de wijkinfo hieronder voor meer informatie.