Goed nieuws voor de woontorens van Lightyards!

Goed nieuws voor de ontwikkeling van Lightyards aan de zuidzijde van Eindhoven Centraal! Het bestemmingsplan voor de twee woontorens Highlight en Lumen heeft definitief groen licht gekregen van de hoogste rechter van het land, de Raad van State. In april van dit jaar heeft de rechter geoordeeld dat bij de bouwplannen onvoldoende aandacht was besteed aan groenvoorzieningen om hittestress te verminderen. Dit is aangepast in het bestemmingsplan en voorgelegd aan de Raad van State. In de uitspraak van vandaag geeft de rechter aan dat het inrichtingsplan nu voldoende is uitgewerkt en geborgd. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk en kan de volgende stap gezet worden in de ontwikkeling van Lightyards.

Wethouder Stijn Steenbakkers (gebiedsontwikkeling rondom het station en Brainport) is blij met de uitspraak van de Raad van State: “Dit positieve nieuws is een belangrijke mijlpaal voor het project Lightyards, ontwikkelaar AM, de gehele ontwikkeling rondom het station, maar nog meer voor al die mensen die hard op zijn naar een woning. Met nu ook definitief groen licht voor de realisatie van de twee woontorens komen er weer 242  woningen bij. Ik kijk ernaar uit om samen aan de slag te gaan en te bouwen aan een nieuwe wijk om te wonen en werken met veel groen en levendigheid. De schop in de grond en bouwen. Deze kans gaan we verzilveren”, aldus wethouder Stijn Steenbakkers (gebiedsontwikkeling KnoopXL en Brainport).

De uitspraak van de Raad van State

In april dit jaar werd de ontwikkeling van woontorens Lumen en Highlight al passend bevonden op de punten: milieueffectrapportage (MER), verkeer, parkeeroverlast, geluid, grondwater en stikstof. Deze punten vond de Raad van State al voldoende onderzocht en onderbouwd.

Volgende stap ontwikkeling Highlight en Lumen

Met de positieve uitspraak staat de ontwikkeling van de woontorens in de startblokken. De torens worden gerealiseerd in een parkachtige omgeving met genoeg ruimte voor flora en fauna. Ze bestaan uit maximaal 242 huur- en koopwoningen, waarvan minimaal 30% in het middensegment. Gebiedsontwikkelaar AM heeft het definitief ontwerp afgerond en een omgevingsvergunning aangevraagd. Naar verwachting wordt deze vergunning op korte termijn verleend.